Strona Spółki

standard-title Nasza historia

Nasza historia

Modernizacja recepcji i ciągów komunikacyjnych w części hotelowej oraz w Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Ośrodku w Iwoniczu-Zdroju.

Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „Stomil” Spółka z o.o. z  siedzibą w Rymanowie-Zdroju zmienia nazwę na ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o.

W ramach schematu organizacyjnego Spółki nazwę zmieniły również nasze Ośrodki:

Sanatorium Uzdrowiskowe „Stomil” w Rymanowie-Zdroju na ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Rymanów-Zdrój

Sanatorium Uzdrowiskowe „Ziemowit” w Iwoniczu-Zdroju na ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Iwonicz-Zdrój

 

Modernizacja działu hydroterapii oraz ciągów komunikacyjnych w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ziemowit” w Iwoniczu-Zdroju.

Realizacja projektu „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie-Zdroju”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zakup nowoczesnego sprzętu i urządzeń do Sanatorium Uzdrowiskowego „Stomil” w Rymanowie-Zdroju celem poszerzenia oferty w zakresie  lecznictwa  uzdrowiskowego i usług turystyczno-rekreacyjnych.

 

Organizacja Drużynowych Mistrzostw Europy w Szachach do lat 18. Historyczne  wydarzenie  dla  Gminy  Rymanów, gdyż były to pierwsze Mistrzostwa Europy organizowane w naszym regionie. W mistrzostwach wzięła  udział rekordowa liczba federacji z 16 krajów. Były to najliczniej i najsilniej obsadzone mistrzostwa w historii tych rozgrywek. Mistrzostwa zakończyły się pełnym sukcesem organizacyjnym, a turniej został bardzo wysoko oceniony przez Europejską Unie Szachową, władze Województwa Podkarpackiego, Burmistrza Gminy Rymanów, Polski Związek Szachowy, światowej sławy trenerów oraz uczestników. Ogromny sukces odniosła również polska reprezentacja w kategorii dziewcząt zdobywając po raz pierwszy w historii złoty medal.

Zakończenie procesu inwestycyjnego prowadzonego w latach 2014-2017 w Rymanowie-Zdroju, rozbudowa obiektu, powstanie nowoczesnego kompleksu Medical & Spa o powierzchni 3843 m2.

Sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego „Zjawa” w Polańczyku.

V Jubileuszowy Piknik Rodzinny w Rymanowie-Zdroju – cykliczna impreza o zasięgu ponadregionalnym odbywająca się od 2012 r. i promująca zdrowy styl życia, Uzdrowisko Rymanów-Zdrój oraz Podkarpacie. Impreza z każdym rokiem zyskuje coraz większe grono odbiorców, głównie ze względu na różnorodność poruszanych zagadnień i ciekawą formę ich prezentacji.

Modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego i pokoi dla gości w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ziemowit” w Iwoniczu-Zdroju.

I Piknik Rodzinny w Rymanowie-Zdroju.

Zakup terenów rekreacyjnych o powierzchni 2,7 ha w ekologicznej strefie „A” Uzdrowiska Rymanów-Zdrój.

Zakup i modernizacja Sanatorium Uzdrowiskowego „Ziemowit” położonego w ekologicznej strefie „A” Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój.

Zakup Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego „Zjawa” w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim.

Powstanie Przedsiębiorstwa Sanatoryjno – Turystycznego „Stomil” Sp. z o.o. na bazie Ośrodka Wczasowego Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil”.

Rozbudowa bazy medycznej przeznaczonej do realizacji zabiegów leczniczych z zakresu hydroterapii, termoterapii, kinezyterapii i fizykoterapii.

Rozbudowa Ośrodka Wczasowego Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil” i utworzenie gabinetów zabiegowych przeznaczonych do leczenia i rehabilitacji chorób układu oddechowego, krążenia oraz narządu ruchu.

Budowa  i oddanie do użytku Ośrodka Wczasowego Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego  „Stomil”.