Strona Spółki

standard-title Kontakt

Kontakt

Dane teleadresowe:
ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 1
38-481 Rymanów-Zdrój
T: +48 13 43 77 340
M: +48 785 502 781
 
NIP 684-000-08-38, REGON 370014142
Nr KRS 0000105921 Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 817.890,20 zł
 
Rachunki bankowe

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
97 1240 2340 1111 0010 9401 3840

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o ul. Świerkowa 1; 38-481 Rymanów Zdrój, tel: +48 13 43 57 113, e-mail: sekretariat@swierkowyzdroj.pl